Controle - AOP Bleu d'Auvergne kaas
AOP Bleu d’Auvergne

Controle

Controle

Het label Appellation d’Origine Protégée gaat gepaard met een aantal garanties voor de producenten maar ook voor de consumenten:

  • Respect voor de traditionele technieken
  • Gemeenschappelijke productieregels
  • Productie in een welbepaald gebied
  • Controles zodat de productievoorwaarden worden nageleef

Het is essentieel om die garanties te consolideren. Dit versterkt het imago van de AOP en maakt het mogelijk om prijsverschillen bij de consumenten te rechtvaardigen. Een doeltreffend controlesysteem is dus erg belangrijk.

Daarom zijn er vier controlemechanismes:

  • Zelfcontrole: iedereen die bij de productie betrokken is, controleert of de productievoorwaarden worden nageleefd.
  • Interne controle: komt toe aan de interprofessionele regionale vakvereniging van de Bleu d’Auvergne (SIRBA).
  • Externe controle: gebeurt door een onafhankelijke certificeringsinstantie, het CERTIPAQ. Deze controleorganisatie zal zich ervan verzekeren dat alles volgens het lastenboek is gebeurd (controles bij de producenten, maar ook bij het SIRBA).
  • Controle van de kwaliteit van de kaas: minstens zes keer per jaar per producent.

 

Het controleplan bepaalt de controlevoorwaarden en de sancties. Dit gebeurt in functie van het criterium en van de mate van afwijking van de norm. De sancties variëren van een waarschuwing tot het intrekken van de vergunning. Ongeacht het gebrek of het afwijkingsniveau, moet het lastenboek worden nageleefd. Wanneer de fout meermaals voorkomt, wordt de sanctie dus verhoogd.

Geef een sleutelwoord in en klik op enter.