Producenten - AOP Bleu d'Auvergne kaas
De Auvergne

Producenten

Duizenden mannen en vrouwen zijn elke dag in de weer om de AOP-kaas Bleu d’Auvergne te maken.

1.356 melkproducenten zorgen dagelijks voor de grondstof, waar dan veertien verwerkende bedrijven, zes melkerijen en acht boerderijproducenten Bleu d’Auvergne van maken.

En wie AOP zegt, denkt aan het lastenboek en aan de beschermingsinstantie Organisme de Défense et de Gestion (ODG).

De vakvereniging voor kaasproducenten SIRBA, Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne (Association Loi 1901) werd in 1972 opgericht. Dit is de beheersinstantie die de vakmensen van de AOP Bleu d’Auvergne bij het nationale instituut voor oorsprongsbenamingen INAO en in Europa verdedigt. Het houdt zich bezig met de productie en met de controle over de naleving van het lastenboek van de AOP Bleu d’Auvergne. Maar het zorgt ook voor de nodige technische bijstand aan de producenten en voor de verdediging en de promotie van het imago van de AOP Bleu d’Auvergne.

Het ODG van de AOP Bleu d’Auvergne bestaat uit drie colleges. In de raad van bestuur worden die elk vertegenwoordigd door vier afgevaardigden die voor een mandaat van vier jaar zijn verkozen.

Die drie colleges zijn samengesteld uit melk- en kaasproducenten enerzijds en private ophalers, verwerkers en affineurs anderzijds. Tot slot zijn er de ophalers, verwerkers en affineurs die bij een coöperatieve zijn aangesloten.

Alle beslissingen moeten bij unanimiteit van de drie colleges worden genomen! Het is dus een collectief in de breedste zin van het woord.

Geef een sleutelwoord in en klik op enter.